იოანე შავთელი (XII საუკუნე)


იოანე შავთელი, XII-XIII საუკუნეების ქართველი პოეტი, სასულიერო მოღვაწე, როგორც ზედწოდებიდან ჩანს, წარმოშობით სოფ. შავთიდან ყოფილა. მას მიეწერება ძველი ქართული ლიტერატურის კლასიკური ეპოქის ძეგლი “აბდულმესიანი”. “ქართლის ცხოვრების”, ცნობით, იოანე შავთელი იყო “ფილოსოფოსი დარიტორი, ლექსთა გამომთქმელი და მოღუაწებათა შინა განთქმული”. იგი თამარ მეფის თანამედროვე და სანდო პირი ყოფილა. მემატიანეთა ცნობით, თამარს ახლდა ვარძიასა და ოძრეხში, ბასიანის ბრძოლის (1203) დროს, აქვე შეუთხზავს “გალობვანი ვარძიისა ღმრთისმშობლისანი”. მასვე მიეწერება სასულიერო ხასიათის სხვა თხზულებებიც. იოანე შავთელი სასულიერო პირი ჩანს, რაზეც მიუთითებს მის თხზულებებში გამოვლენილი ღრმა საღვთისმეტყველო განათლება. ზოგ წყაროში მოხსენებულია “ნეტარად”, “წმინდანად”. “აბდულმესიანში” იგი თავის თავს “მწირსა” და “მსხმებს” უწოდებს.

შემოქმედება:

პოეზია:
- “აბდულმესიანი”

About გუგა ყველაშვილი

I Love Ner.Ge
This entry was posted in მწერლები and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


4 * = 36

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>